Zmiany w Regulaminie rozgrywek IV ligi i niższych klas MZPN
ango | 2016-01-14 12:36:32

W związku ze zmianą Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Zarząd Małopolskiego ZPN dokonał zmian w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016.

Uchwała nr 24/Z/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 zatwierdzonego dnia 23 lipca 2015 roku Uchwałą nr 15/Z/2015 Zarządu MZPN

Na podstawie § 24 pkt 2 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 oraz w związku z Uchwałą nr X/169 z 12.10.2015 r. Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z 3 i 7.07.2008 r. Zarządu PZPN dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Zarząd MZPN wprowadza w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 następujące zmiany z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016:

I. § 10 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a. Jeżeli zawodnik, który ukończył 19. rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19. roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
c. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
d. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku); przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza;
e. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).

3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Prezes Małopolskiego ZPN
Ryszard Niemiec

Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 (AKTUALIZACJA) - kliknij TUTAJ