Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN
ango | 2016-02-09 15:42:56

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN informuje, że 31.01.2016 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie bądź przedłużenie licencji trenerskich przed rudą jesienną w trybie normalnym.

Komisja w dalszym ciągu będzie rozpatrywała zgłoszone wnioski, lecz zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Małopolskiego Zwiazku Piłki Nożnej nr 8/P/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. będzie naliczała opłatę za brak terminowości złożenia dokumentów licencyjnych:
- dla Licencji PZPN A 50% od stawki zasadniczej (100 zł), czyli 50 zł
- dla licencji PZPN B 50% od stawki zasadniczej (50 zł), czyli 25 zł
Tryb ten będzie obowiązywał do rozpoczęcia rozgrywek w rundzie jesiennej, po którym obowiązywał będzie nadzwyczajny tryb przyznawania i przedłużania licencji trenerskich z podwyższona opłatą wyznaczaną przez Komisję ds. Licencji Trenerskich zgodnie z przepisami PZPN.