"Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" - finał w kwietniu
ango | 2016-02-12 07:26:42

Po uzgodnieniu z Departamentem Grassroots PZPN finał Wojewódzki turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" odbędzie się 6-7.04.2016 na obiektach Com-Com Zone w  Nowej Hucie.

Każdy trener drużyny musi na godzinę przed turniejem okazać w biurze zawodów:
• WYDRUKOWANY z systemu formularz zgłoszenia drużyny (podpisany przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS) wraz z listą zawodników (ŻADNA drużyna z odręcznymi dokumentami, czy odręcznie dopisany zawodnik nie zostaną dopuszczone do gry!!)
• Ważne legitymacje szkolne każdego dziecka
• Oświadczenie o stanie zdrowia każdego dziecka (lub karta zdrowia, zaświadczenie od lekarza czy pielęgniarki).
O brakach w dokumentacji zostali Państwo poinformowani.

Początek turnieju w każdym dniu o godz. 9.00 (przywitanie zaproszonych gości i drużyn).
Zawody rozpoczynają się o godz. 9.30. Terminarz będzie podany w terminie późniejszym na stronie MZPN i w dniu zawodów.
6.04.2016 udział biorą drużyny:
U-8 dziewcząt, U-8 chłopców i U-10 chłopców.
7.04.2016 udział biorą drużyny:
U-10 dziewcząt, U-12 chłopców i U-12 dziewcząt

Drużyny, które nie brały udziału w rozgrywkach gminnych i powiatowych dostarczają obowiązkowo zgłoszenia wg Regulaminu XVI turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku": §4 - Harmonogram i Wymogi, pkt 9. Ponadto zgłaszający powinien zapoznać się z pkt. 10, 11, 12, 13. Wypełnione odręcznie druki nie będą przyjmowane, a drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.
Drużyny, które awansowały do rozgrywek wojewódzkich musza uzupełnić braki w dokumentacji stwierdzone przez Komisje PZPN i przesłane do zainteresowanych.
Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione – drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek
Drużyny awansujące do turnieju wojewódzkiego potwierdzą udział do dnia 12.03.2016 r. na adresy email: dandastan@tlen.pl, struglima@op.pl

Bliższych informacji udzielają:
Koordynator MZPN Stanisław Dańda, tel.: 693-741-746
Koordynator MZPN Stanisław Strug, tel.: 501-964-717
                                                                                                        Kraków, dnia 11.02.2016