Obrachunki kadencji (2). Jan Krupa nadal prezesem w Bochni
ango | 2016-04-27 11:03:42

Jan Krupa ponownie prezesem Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni – taką decyzję podjęli uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które obradowało we wtorek, 26 kwietnia br., w sali konferencyjnej tutejszego starostwa powiatowego.

Dotychczasowy sternik bocheńskiej struktury piłkarskiej zyskał zaufanie 31 delegatów uczestniczących w obradach. Jednogłośne poparcie jest najlepszym dowodem zaufania do prezesa, który swoją funkcję sprawować będzie już trzecią kadencję.

W Walnym Zebraniu Podokręgu PN w Bochni władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali: prezes - red. Ryszard Niemiec, wiceprezesi: Zbigniew JurkiewiczTadeusz Kędzior oraz członek Prezydium Zarządu – Jerzy Nagawiecki.

Sprawozdanie z czteroletniej działalności PPN Bochnia przedstawił prezes Jan Krupa. Skupił się na najważniejszych problemach lokalnej piłki kopanej, która w ostatnim czteroleciu nie może sobie przypisać spektakularnych sukcesów. Poinformował, że Podokręg grupuje 29 klubów i niespełna tysiąc zawodników. Podkreślił sukcesy zespołów młodzieżowych: dziewcząt z Sobolowa, bocheńskich futsalowców - zdobywców tytułu mistrza Polski U-16 oraz utworzenie rozgrywek dla najmłodszych piłkarzy, w tym żaków i skrzatów. Z drugiej strony odniósł się krytycznie do pomysłów „produkowania” piłkarskich sukcesów w procesie zakupowym. Jako przykład wskazał drużynę Szreniawy Wiśnicz, gdzie epizodyczny pokaz siły zakończył się degrengoladą, zapaścią i w konsekwencji upadłością klubu. Przestrzegał przed drogami na skróty, przed angażowaniem „armii zaciężnych”. Przypomniał, że tylko systematyczna praca u podstaw przynosi prawdziwą satysfakcję i pozycję adekwatną do możliwości.

W dyskusji znaczący głos złożył ksiądz Stanisław Jachym z Sobolowa. Poruszył kwestie wolontariatu w piłce nożnej. Mówił o wychowawczej roli sportu, o odpowiedzialności. Namawiał do tworzenia drużyn dziewcząt. Powoływał się na wzory płynące z krajów futbolowo najmocniejszych: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, gdzie piłkarstwo kobiece święci triumfy. – U nas – powtarzał – brak jest odpowiedniej zachęty, brak dobrych wzorów. My w Sobolowie potrafimy pracować z dziewczynami. Prowadzimy drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych.

Mocno wybrzmiał głos red. Ryszarda Niemca. Prezes MZPN podsumował mijającą kadencję bocheńskiego futbolu jako czas utrzymania stanu posiadania.  – Najbliższe cztery lata – stwierdził red. Niemiec - winne być bardziej twórcze. Główne siły należy skupić na rozwoju naszej dyscypliny, czyli na pracy z dziećmi i młodzieżą. Jeśli tę pracę odrobicie należycie, to wyniki przyjdą same. Pamiętajcie, w sporcie liczą się zwycięstwa, zaś ostatnich gryzą psy… Na zakończenie Ryszard Niemiec napominał działaczy, aby byli partnerami dla samorządów lokalnych, które należy zjednywać dla piłki nożnej, bo to najistotniejszy przyjaciel sportu.

Następnie Walne Zebranie Delegatów podjęło kluczowe decyzje personalne. Prezesem wybrano jednogłośnie Jana Krupę. W skład nowego Zarządu weszli ponadto: Maciej Babral, Kazimierz Barnaś, Zbigniew Biernat, Teodor Czachurski, Kamil Król, Waldemar Małek, Mariusz Stec i Władysław Wójcik.
Komisję Rewizyjną tworzą: Franciszek Gajos, Maksymilian Gumła i Robert Wiej.
Natomiast delegatami na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostali: Maciej Babral, Wiesław Biernat, Jan Krupa, Kamil Król i Władysław Wójcik.

Miłym akcentem Walnego Zebrania było przyznanie wybitnemu działaczowi piłkarskiemu Wiesławowi Biernatowi, wieloletniemu arbitrowi i obserwatorowi oraz w przeszłości szefowi bocheńskich struktur piłkarskich tytułu Honorowego Prezesa Podokręgu.
Ponadto wyróżniono i odznaczono zasłużonych działaczy piłkarskich.

Medal 105-lecia MZPN otrzymali:
Stanisław Broszkiewicz, Jan Krupa i Józef Mazankiewicz;

Srebra Honorowa Odznaka MZPN:
Janusz Piątek, Krzysztof Stokłosa, Marcin Kalinowski, Kamil Król i Adrian Kurek;

Brązowa Honorowa Odznaka MZPN:
Mirosław Kołodziej.

Odznaczenia LZS-u:
Paweł Dudek, Feliks Stary, Mariusz Borek, Damian Polek, Waldemar Małek, Piotr Cholewa i Dariusz Dziadowiec.

Nagrodę specjalną Podokręgu PN w Bochni, za sukcesy Naprzodu Sobolów w turnieju „Z podwórka na stadion” otrzymał ks. Stanisław Jachym.
(JN)


Walne Zebranie PPN w Bochni.


Walne Zebranie PPN w Bochni.


Wiesław Biernat - Honorowy Prezes Podokręgu PN w Bochni.


Nagroda specjalna dla ks. Stanisława Jachyma. Z prawej prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni - Jan Krupa.