Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN (5 kwietnia 2018 r.)

W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

* III liga (drużyny z terenu MZPN) do 30 kwietnia 2018 r.
III liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
Dokumenty należy przesyłać na adres Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, ul. Solskiego 1 z dopiskiem „LICENCJE”.

* IV liga i niższe kasy rozgrywkowe
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 15 maja 2018 r. kluby IV ligi i klasy okręgowej
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 maja 2018 r. pozostałe kluby - w tym samodzielne młodzieżowe

Pozostałe kluby otrzymują licencje na sezony 2017/2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne).
Kluby IV ligi zachodniej przesyłają dokumenty na adres MZPN z dopiskiem „LICENCJE”
Do składanych dokumentów należy dołączyć odbiór boiska: III i IV liga na sezon 2018/2019, pozostałe na sezony 2017/2018/2019

Decyzję o czasie trwania ważności odbioru boiska podejmuje Komisja Odbioru.

Pozostałe kluby składają wnioski w OZPN, PPN jak również u członków Komisji ds. Licencji Klubowych.
Informacji udzielają członkowie komisji – telefony PONIŻEJ

=======================================================================

   Uchwały, informacje, załączniki                         

Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity) 
* Uchwała TUTAJ

* WNIOSEK do Zespółu ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich MZPN TUTAJ
* Uchwała nr 30/Z/nk/2016 z dn. 15 grudnia 2016 roku Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych TUTAJ

* Protokół odbioru boiska TUTAJ
* Oświadczenie klubu przy odbiorze boiska TUTAJ

  UCHWAŁY licencyjne PZPN                              

* Uchwała z 19.01.2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne” * Podręcznik licencyjny dla klubów III ligi TUTAJ

Dokumenty do złożenia wniosku o licencję TUTAJ

* Uchwała nr II/37 z 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia "Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne" * Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Dokumenty do złożenia wniosku o licencję TUTAJ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

  1. w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2015/2016 i następne TUTAJ

    Załączniki dla klubów młodzieżowych


Uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
* Uchwała  TUTAJ

  SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej od 2017 r. 

Przewodniczący: Jan Popiołek, tel: 501770805
Sekretarz: Stanisław Dańda, tel.: 12/653-25-66; 693-741-746

Członkowie:
Stanisław Strug, tel.: 501-964-717
Stefan Socha, tel.: 502-582-341
Henryk Sochacki, tel.: 508-010-093
Andrzej Maślanka, tel.: 501-518-612, 518-985-119
Joanna Ściepura, tel.: 691-364-136
Jerzy Sysło, tel.: 605-061-427
Antoni Ogórek, tel.: 668-847-970
Tadeusz Szczerbowski, tel.: 510-967-404

Zespoły Komisji ds. Licencji Klubowych - odpowiedzialni:
1. III, IV liga (grupa zach.), KO 2 grupy - PPN Kraków
Stanisław Dańda, tel.: 12/653-25-66; 693-741-746
2. PPN Olkusz – wszystkie kluby rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Joanna Ściepura, tel.: 691-364-136
3. PPN Kraków – kluby klasy B, C - PPN Kraków
Bronisław Prochal, tel.: 502 353 968
Kluby klasy A, samodzielne kluby młodzieżowe (PPN Kraków)
Antoni Jaworski, tel.: 600-275-110
4. OZPN Nowy Sącz, PPN Gorlice - IV, KO - wszystkie klasy rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Antoni Ogórek, tel.: 668-847-970
5. OZPN Tarnów, PPN Żabno – IV liga, KO wszystkie klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Jerzy Sysło, 605 061 427
6. PPN Bochnia, PPN Brzesko – KO , A, B klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Andrzej Maślanka, tel.: 501-518-612, 518-985-119
7. PPN Myślenice - KO III grupa, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Stefan Socha, tel.: 502-582-341
8. Oświęcim, Chrzanów - KO, A, B klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Tadeusz Szczerbowski, tel.: 510-967-404
9. PPN Wadowice - KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Henryk Sochacki, tel.: 508-010-093
10. PPN Wieliczka - KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Michał Kowalski
11. PPN Limanowa, Nowy Targ – IV, KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Stanisław Strug, tel.: 501-964-717

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2017/2018:

1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej: III liga, IV liga, V liga, KO, A, B C kl. lub klubów młodzieżowych (bez seniorów).
2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
3. Wnieść opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
- kluby III ligi wpłacają do MZPN
- kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodu wpłaty.
III liga – 500.00 zł (na jeden sezon)
IV liga – 300.00 zł (na jeden sezon)
KO,  Klasa  A, B, C  - po 200.00 zł (na dwa sezony)
samodzielne kluby młodzieżowe - 200 zł (na dwa sezony)
4. Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji z wytycznymi  w uchwałach.
5. Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

UWAGA!!!
W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.