W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 29 maja 2020 r. 
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2020/2021 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 10 czerwca 2020 r. beniaminkowie
Pozostałe kluby otrzymały licencje na sezon 2019/2020/2021 (jeśli były spełnione wszystkie warunki licencyjne).

Informacji udzielają członkowie komisji – telefony PONIŻEJ

=======================================================================

  UCHWAŁY licencyjne PZPN                              

* Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia "Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne". Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2 TUTAJ
Załącznik nr 3 TUTAJ
Załącznik nr 4 TUTAJ
Załącznik nr 5 TUTAJ
Załącznik nr 6 TUTAJ
Załącznik nr 7 TUTAJ
Załącznik nr 8 TUTAJ

=======================================================================

* Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

  1. w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2019/2020 i następne

    Załączniki dla klubów młodzieżowych

  SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący: Jan Popiołek, tel: 501770805
Sekretarz: Stanisław Dańda, tel.: 12/653-25-66; 693-741-746

Członkowie:
Stanisław Strug, tel.: 501-964-717
Stefan Socha, tel.: 502-582-341
Henryk Sochacki, tel.: 508-010-093
Andrzej Maślanka, tel.: 501-518-612, 518-985-119
Joanna Ściepura, tel.: 691-364-136
Jerzy Sysło, tel.: 605-061-427
Antoni Ogórek, tel.: 668-847-970
Tadeusz Szczerbowski, tel.: 510-967-404
Józef Janus, tel.: 12 278 12 22
Bronisław Prochal, tel.: 502 353 968

Zespoły Komisji ds. Licencji Klubowych - odpowiedzialni:
1. IV liga (grupa zach.), KO 2 grupy - PPN Kraków
Stanisław Dańda, tel.: 12/653-25-66; 693-741-746
2. PPN Olkusz – wszystkie kluby rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Joanna Ściepura, tel.: 691-364-136
3. PPN Kraków – kluby klasy B - PPN Kraków
Bronisław Prochal, tel.: 502 353 968
Kluby klasy A, samodzielne kluby młodzieżowe (PPN Kraków)
Józef Janus, tel.: 12 278 12 22, 502 649 032
4. PPN Nowy Sącz, PPN Gorlice - IV lia wschodnia, KO - wszystkie klasy rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Antoni Ogórek, tel.: 668-847-970
5. PPN Tarnów, PPN Żabno – IV liga wschodnia, KO wszystkie klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Jerzy Sysło, 605 061 427
6. PPN Bochnia, PPN Brzesko – KO, A, B klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Andrzej Maślanka, tel.: 501-518-612, 518-985-119
7. PPN Myślenice - KO III grupa, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Stefan Socha, tel.: 502-582-341
8. Oświęcim, Chrzanów - KO, A, B klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Tadeusz Szczerbowski, tel.: 510-967-404
9. PPN Wadowice - KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Henryk Sochacki, tel.: 508-010-093
10. PPN Wieliczka - KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne kluby młodzieżowe
Michał Kowalski
11. PPN Limanowa, Nowy Targ – IV, KO, A, B, C klasy rozgrywkowe, samodzielne drużyny młodzieżowe
Stanisław Strug, tel.: 501-964-717

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2020/2021:

1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej
2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
3. Wnieść opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
- kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodu wpłaty.
IV liga – 300 zł (na jeden sezon)
KO, Klasa A, B, C - po 200 zł (na dwa sezony)
samodzielne kluby młodzieżowe - 200 zł (na dwa sezony)
4. Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji z wytycznymi w uchwałach.
5. Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

UWAGA!!!
W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.

   Uchwały, informacje, załączniki                         

Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
* Uchwała  TUTAJ

* WNIOSEK do Zespółu ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich MZPN TUTAJ
Uchwała nr 47/Z/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych TUTAJ

Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity) 
* Uchwała TUTAJ

* Protokół odbioru boiska TUTAJ
* Oświadczenie klubu przy odbiorze boiska TUTAJ