Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Prezes zarządu
Ryszard Niemiec

Wiceprezes urzędujący - Ryszard Kołtun
Wiceprezes ds. sportowych - Zdzisław Kapka
Wiceprezes ds. kontaktów z samorządami, okręgami i podokręgami - Zbigniew Lach
Wiceprezes ds. regulaminowo-prawnych - Piotr Szefer
Wiceprezes ds. marketingowo-ekonomicznych - Andrzej Witkowski

Prezydium

Wiesław Bąkowski, Wiesław Biernat, Zdzisław Kapka, Ryszard Kołtun, Zbigniew Koźmiński, Zbigniew Lach, Jerzy Nagawiecki, Andrzej Sękowski, Andrzej Strumiński, Tadeusz Szczerbowski, Piotr Szefer, Andrzej Witkowski

Członkowie zarządu

Zbigniew Augustyn, Wiesław Bąkowski, Wiesław Biernat, Wiesław Bobowski, Józef Cichoń, Jerzy Cierpiatka, Andrzej Danek, Marian Fido, Lucjan Franczak, Janusz Hańderek, Zbigniew Jurkiewicz, Zdzisław Kapka, Ryszard Kołtun, Robert Koral, Zbigniew Koźmiński, Jan Krupa, Zbigniew Lach, Jerzy Nagawiecki, Mirosław Nieć, Antoni Ogórek, Andrzej Sękowski, Stefan Socha, Henryk Sochacki, Stanisław Strug, Andrzej Strumiński, Jerzy Sysło, Tadeusz Szczerbowski, Piotr Szefer, Andrzej Szmyt, Bolesław Ściepura, Andrzej Witkowski, Grzegorz Wrona, Tomasz Ziarkowski