W Sosnowcu Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów III ligi i klas niższych
ango | 2020-01-14 06:22:55

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów III ligi i klas niższych. 

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa na stadionach, dziennikarstwem oraz zasadami operowaniem głosem. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec), ul. Kresowa 1. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Śl.ZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej III ligi i klas niższych.

Koszt kursu wynosi 250 zł. od osoby. Organizator zapewnia wyżywienie: bar kawowy oraz obiad.
Przewidziany termin kursu - 25 stycznia 2020 r.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2020 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie oraz podpisaną klauzulę dotyczącą administrowania danymi osobowymi.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany terminu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych.

Bliższych informacji udzielają:
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN - Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.
Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN - Janusz Kiełtyka telefon 504-260-154