Sezon 2019-2020 - rozgrywki dziecięce - runda wiosenna - zgłoszenia
TK | 2020-01-28 17:22:25

Wydział Gier MZPN ogłasza nabór do rozgrywek dziecięcych. Termin do zgłoszenia drużyn upływa w dniu 2020-02-22.

 

Zgłoszenia mogą obejmować następujące kategorie wiekowe:

- Orlik (2009 i młodsi)
- Orlik Młodszy (2010 i młodsi)
- Żak (2011 i młodsi)
- Żak Młodszy (2012 i młodsi)
- Skrzat (2013 i młodsi)
- Skrzat Młodszy (2014 i młodszy)

Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie MZPN o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: wg@mzpnkrakow.pl

Wydział Gier MZPN informuje jednocześnie, że rozgrywki dziecięce będą prowadzone turniejowo zgodnie z unifikacją PZPN.

Po ustaleniu grup rozgrywek dziecięcych, który nastąpi po terminie ostatecznym zgłaszania drużyn, drużyny ustalają między sobą termin rozgrywania turniejów.

O ustalonym terminie turnieju klub gospodarski informuje organ prowadzący w celu zapisania w terminarzu.

Kluby są zobowiązane do zarejestrowania i uprawnienia do danych drużyn zawodników.

Każdorazowo są konieczne podane składy z uprawnionymi zawodnikami na turnieju.

Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przesłania składów uczestniczących drużyn do organu prowadzącego Wydziału Gier MZPN.

Drużyna, która po raz drugi lub więcej uczestniczy w turnieju z zawodnikiem/zawodnikami nieuprawnionymi do drużyny będzie traktowana jakby w turnieju nie brała udziału.

Każda drużyna będzie przez Wydział Gier MZPN uznana oficjalnie za uczestnika w rozgrywkach wiosennych po uczestniczeniu w przynajmniej 2 turniejach.

W przypadku pytań należy dzwonić pod nr tel 500 120 452

 

Orlik (2009 i młodsi)

Jutrzenka Giebułtów

 

Orlik Młodszy (2010 i młodsi)

Polonia Kraków

 

Żak (2011 i młodsi)

Polonia Kraków

 

Żak Młodszy (2012 i młodsi)

Polonia Kraków

 

Skrzat (2013 i młodsi)

Jutrzenka Giebułtów
Polonia Kraków

 

Skrzat Młodszy (2014 i młodszy)