Komisja Licencyjna: kluby mają obowiązek informować o zmianie trenera
ango | 2020-02-19 10:22:03

Wydział Gier MZPN przypomina klubom, że zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV ligi i Klas Niższych na sezon 2019/2020 obowiązuje obowiązek powiadamiania o późniejszych zdarzeniach, w tym zmiana boiska, trenera, spikera, kierownika ds. bezpieczeństwa.

Wyciąg z Uchwały Zarządu PZPN nr II/30 z dn. 21.02.2019 i Uchwały Zarządu Małopolskiego ZPN nr 4/Z/19 z 27.03.2019

8. OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O PÓŹNIEJSZYCH ZDARZENIACH
8.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział definiuje zasady informowania Licencjodawcy o późniejszych zdarzeniach mających bezpośredni związek z warunkami przyznania licencji upoważniającej Licencjobiorcę do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi lub klasy niższej.
8.2. Cele
Celem obowiązku powiadamiania o późniejszych zdarzeniach jest:
a) poprawa funkcjonowania organizacyjnego klubów;
b) zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów;
c) niezbędne uwzględnienie wagi, że klub realizuje zobowiązania wynikające z warunków przyznania licencji.
d) 8.3. Obowiązek powiadamiania o późniejszych zdarzeniach.
8.3.1. Licencjobiorca zobowiązany jest złożyć stosowną pisemną informację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystąpienia istotnego zdarzenia.
8.3.2. W dowolnym momencie, w czasie trwania Sezonu Licencyjnego, Licencjodawca może zażądać od
Wnioskodawcy informacji lub pisemnych oświadczeń o wszelkich ewentualnych zdarzeniach bądź
uwarunkowaniach.
8.3.3. Naruszenie obowiązku wynikającego z powyższego kryterium podlega sankcjom regulaminowym.

***
Każdy klub starając się o Licencję wypełniał wniosek i cały szereg załączników, w tym m.in. kopię licencji trenera pierwszego zespołu. W przypadku zmiany szkoleniowca klub jest zobowiązany powiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych MZPN i organ prowadzący daną ligę (z załączeniem skanu licencji) o takim fakcie.