Sezon 2020-2021 - rozgrywki dziecięce - runda jesienna - zgłoszenia
TK | 2020-06-23 16:18:22

Wydział Gier MZPN - Rejon Kraków rozpoczął zgłoszenia do rozgrywek dziecięcych. Termin do zgłoszenia drużyn upływa w dniu 2020-07-19. (aktualne na dzień 2020-06-30)

 Zgłoszenia mogą obejmować następujące kategorie wiekowe:

- Orlik (2010 i młodsi)
- Orlik Młodszy (2011 i młodsi)
- Żak (2012 i młodsi)
- Żak Młodszy (2013 i młodsi)
- Skrzat (2014 i młodsi)
- Skrzat Młodszy (2015 i młodszy)

Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie MZPN o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

Druk zgłoszenia Tutaj

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: wg@mzpnkrakow.pl

Wydział Gier MZPN informuje jednocześnie, że rozgrywki dziecięce będą prowadzone turniejowo zgodnie z unifikacją PZPN.

Po ustaleniu grup rozgrywek dziecięcych, który nastąpi po terminie ostatecznym zgłaszania drużyn, drużyny ustalają między sobą termin rozgrywania turniejów.

O ustalonym terminie turnieju klub gospodarski informuje organ prowadzący w celu zapisania w terminarzu.

Kluby są zobowiązane do zarejestrowania i uprawnienia do danych drużyn zawodników.

Każdorazowo są konieczne podane składy z uprawnionymi zawodnikami na turnieju.

Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przesłania składów uczestniczących drużyn do organu prowadzącego Wydziału Gier MZPN.

Drużyna, która po raz drugi lub więcej uczestniczy w turnieju z zawodnikiem/zawodnikami nieuprawnionymi do drużyny będzie traktowana jakby w turnieju nie brała udziału.

Każda drużyna będzie przez Wydział Gier MZPN uznana oficjalnie za uczestnika w rozgrywkach wiosennych po uczestniczeniu w przynajmniej 2 turniejach.

W przypadku pytań należy dzwonić pod nr tel 500 120 452

Orlik (2010 i młodsi)

Armatura Kraków
Garbarnia Kraków
Jadwiga Kraków
Jedynka Krzeszowice
Jutrzenka Giebułtów
Juvenia Prandocin
Lotnik Kryspinów
Maszycanka Maszyce
Milenium Skawina
Niegoszowianka Niegoszowice
Orzeł Iwanowice
Piast Wołowice
Prokocim Kraków
Skawa Wadowice
Wisła Rząska

Orlik Młodszy (2011 i młodsi)

Garbarnia Kraków
Jadwiga Kraków
Jutrzenka Giebułtów
Maszycanka Maszyce
Milenium Skawina
Niegoszowianka Niegoszowice
Skawa Wadowice
Wisła Rząska

Żak (2012 i młodsi)

Armatura Kraków
Garbarnia Kraków
Jadwiga Kraków
Juvenia Prandocin
Lotnik Kryspinów
Maszycanka Maszyce
Milenium Skawina
Niegoszowianka Niegoszowice
Piast Wołowice
Skawa Wadowice
Wisła Rząska

Żak Młodszy (2013 i młodsi)

Garbarnia Kraków
Jadwiga Kraków
Maszycanka Maszyce
Milenium Skawina
Prokocim Kraków
Skawa Wadowice
Wisła Rząska

Skrzat (2014 i młodsi)

Garbarnia Kraków
Jadwiga Kraków
Jutrzenka Giebułtów
Lotnik Kryspinów
Maszycanka Maszyce
Milenium Skawina
Piast Wołowice
Prokocim Kraków
Skawa Wadowice

Skrzat Młodszy (2015 i młodszy)