Co czeka kobiecy futbol w sezonie 2020-2021?
ango | 2020-07-11 12:37:45

W związku ze zbliżającym się startem rozgrywek kobiecych w sezonie 2020/2021 informujemy, iż Regulaminy Rozgrywek Młodzieżowych zostaną zatwierdzone na lipcowym posiedzeniu Zarządu PZPN.

Z uwagi na tę okoliczność, przypominamy główne zasady obowiązujące w poszczególnych rozgrywkach, które prowadzone są również na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej:

  MP U-13:  
Rozgrywki eliminacyjne prowadzą i terminy zgłoszeń ustalają we własnym zakresie WZPN, natomiast drużyny w tych kategoriach wiekowych do rozgrywek centralnych należy wyłonić w rundzie jesiennej, sugerujemy do dnia 30 listopada br.
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2008-2010.
2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2008-2010 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań.

  CLJ U-15:  
W związku z postanowieniami Uchwały nr IV/51 Zarządu PZPN z 12 maja br. – rozgrywki CLJ U-15 w sezonie 2019/2020 zostały anulowane. W związku z powyższym, rozgrywki eliminacyjne edycji 2020/21 rozpoczynają się na nowo:
– runda jesienna sezonu 2020/2021 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek U-15 prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
– do CLJ U-15 awansują dwie drużyny z każdego województwa, które zajmą I i II miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich. W rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna drużyna danego klubu.
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2006-2008.
2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2006-2008 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

  CLJ U-17:  
1. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek obowiązane są do przesłania do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również przesłać do DRK PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
2. W rozgrywkach szczebla centralnego CLJ U-17 może występować tylko jedna drużyna danego klubu. W przypadku, gdy w rozgrywkach wojewódzkich 1. miejsce zajmie klub, którego drużyna występuje na szczeblu centralnym, zespół taki nie może awansować do baraży o awans do rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 2021/2022. Prawo gry w barażach uzyskuje kolejna drużyna w tabeli danej ligi wojewódzkiej
3. Drużyny z miejsc 9-10 końcowej tabeli rozgrywek centralnych sezonu 2020/21 z obydwu grup spadają z rozgrywek do Lig Wojewódzkich. Cztery wolne miejsca na następny sezon zostaną uzupełnione zwycięzcami meczów barażowych rozegranych w dwóch etapach z eliminacji w WZPN – Ligi Wojewódzkie U-17. System baraży zostanie ustalony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2004-2005. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach zawodniczek starszych tj. urodzonych w 2003 r., przy czym w każdym meczu Centralnej Ligi Juniorek U-17, w danej drużynie, będą mogły występować równocześnie na boisku tylko 4 takie zawodniczki.
5. Uprawnienie do gry co najmniej jednej zawodniczki urodzonej w 2003 roku skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia zawodniczek urodzonych w 2006 roku. Analogicznie, uprawnienie do gry co najmniej jednej zawodniczki urodzonej w 2006 roku uniemożliwia zgłoszenie do rozgrywek zawodniczek urodzonych w 2003 roku.
6. Limit meczów dla zawodniczek urodzonych w latach 2003-2006 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

  Puchar Polski kobiet:  
Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 14.10.2020 r.

W I etapie, na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, uczestniczą drużyny III ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych.
Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej na podstawie opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady określone w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, w niniejszych zawodach obowiązują następujące nagrody finansowe:
- zdobywca Pucharu Polski na szczeblu WZPN - 5000 PLN netto
- drużyny wyeliminowane w III etapie - 8000 PLN netto
- drużyny wyeliminowane w 1/8 finału - 10 000 PLN netto
- drużyny wyeliminowane w 1/4 finału - 25 000 PLN netto
- drużyny wyeliminowane w 1/2 finału - 50 000 PLN netto
- finalista PP - 100 000 PLN netto;
- zdobywca PP - 400 000 PLN netto.

W załączeniu Regulamin PP kobiet na sezon 2020/21 TUTAJ

Grzegorz STEFANOWICZ
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN