Zbigniew Boniek z rekomendacją do UEFA
rk | 2020-11-24 18:18:46

Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN, po raz pierwszy w historii przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie możemy napisać, że zgromadzenie odbyło się w Warszawie, gdyż delegaci uczestniczyli w nim zdalnie, w całej Polsce - w domach, biurach itp., za pomocą komputerów, tabletów, telefonów. W tak zorganizowanym ze względu na pandemię koronawirusa walnym wzięło udział 99 spośród 118 delegatów, tj. 84 procent uprawnionych.

Zgromadzenie, poprzez aklamację, podjęło uchwałę w sprawie rekomendacji dla prezesa PZPN Zbigniewa Bońka w staraniach o reelekcję do Komitetu Wykonawczego UEFA. Boniek wyraził gotowość reprezentowania Polski i polskiego futbolu w tym gremium podczas Kongresu UEFA, który ma się odbyć 2 marca 2021 roku.

Ponadto delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu PZPN oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, wykazującego sumy aktywów i pasywów w kwocie ponad 283 mln PLN i wynik finansowy netto w kwocie ponad 150 tys. PLN. Wybrana została firma audytorska, która zbada sprawozdanie finansowe Związku za 2020 rok, zlecenie otrzymała firma Grant Thornton Polska sp. z o.o. Jak co roku przyjęto nowych członków PZPN, w sumie 259 klubów; skreślono 237.

Prezydium Zgromadzenia, które na ekranach komputerów widzieli delegaci, stanowili: prezes PZPN Zbigniew Boniek, wiceprezes Eugeniusz Nowak, sekretarz generalny Maciej Sawicki i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Malinowski.
Małopolski Związek Piłki Nożnej w zgromadzeniu reprezentowali wiceprezes MZPN Ryszard Kołtun oraz prezesi podokręgów w Wieliczce - Andrzej Strumiński i w Oświęcimiu - Tadeusz Szczerbowski.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN zaplanowano na 18 sierpnia 2021 roku.

st

Aktualizacja: Kongres UEFA został przełożony na 20 kwietnia 2021, odbędzie się w Montreux (Szwajcaria).