Mirosław Nieć kontynuuje prezesowską misję w Brzesku
ango | 2021-04-27 08:44:58

Mirosław NIEĆ – prezesem Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. Taką decyzję podjęli delegaci futbolowego środowiska podokręgu podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które miało miejsce w poniedziałek, 26 kwietnia br. 

Za wyborem Mirosława Niecia opowiedziało się 28 uczestników obrad.
Równocześnie delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Podokręgu, w skład którego zostali powołani: Regina SZCZUPAŁ, Rafał KOPYTKO, Michał FUDALA, Kamil Trąba, Rafał ZAJĄC, Piotr PIETRAS.
Ponadto zebrani - w podzięce za 45-letnią pracę na rzecz środowiska piłkarskiego – nadali Andrzejowi MAŚLANCE tytułu Honorowego Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. Z kolei uczestniczący w obradach wiceprezes MZPN Ryszard Kołtun udekorował Mirosława Niecia Brązową Honorową Odznaką przyznaną przez Polski Związek Piłki Nożnej. (JN)