W PPN Bochnia: Krupa zastąpił Krupę
ango | 2021-04-30 10:01:42

W Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni zmiana warty. Nowym prezesem wybrano Mariusza Krupę, który przejął funkcję lidera bocheńskiej struktury futbolowej po Janie Krupie. 

Powyższe decyzje podjęli w czwartek, 29 kwietnia br., delegaci uczestniczący w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Podokręgu.
Nowo wybranego prezesa wspierać będzie wyłoniony w procesie elekcji Zarząd: Zbigniew Biernat, Jan Krupa, Jacek Majchrzak, Władysław Wójcik, Waldemar MałekMaciej Babral.
Wskazano ponadto reprezentantów Podokręgu na Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowane 12 czerwca br. Grono delegatów stanowią: Mariusz Krupa, Władysław Wójcik, Wiesław Biernat, Jan Krupa i Jacek Majchrzak, rezerwowy Maciej Babral.
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze było doskonałą okazję do uhonorowania oddanych działaczy i przyjaciół lokalnej piłki nożnej. Dyplom z Medalem 105-lecia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej trafił w ręce Sabiny Bajdy – dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej udekorowano Jana Krupę, Srebrne Odznaki Honorowe MZPN otrzymali: Mariusz Zwieńczak, Kornel Morajka, Daniel Dudzic, Bogdan Krzyżanowski, Janusz ZwieńczakJanusz Czaja, z kolei Brązowe Odznaki Honorowe MZPN trafiły do: Piotra Góreckiego, Macieja StachnikaDominika Drabiaka.
(JN)