PPN Chrzanów: kolejna kadencja Józefa Cichonia
ango | 2021-04-30 21:31:06

W piątkowe popołudnie, 30 kwietnia br., zebrali się w Zagórzu delegaci chrzanowskiego środowiska piłkarskiego, aby w trakcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego skwitować pracę Zarządu Podokręgu w mijającej kadencji oraz wybrać władze na kolejne cztery lata.

23 delegatów uczestniczących w obradach pozytywnie oceniło pracę Zarządu w latach 2016-2021 udzielając zarządczemu gremium absolutorium. Następnie przystąpiono do wyboru władz na kolejne czterolecie. Funkcję prezesa powierzono ponownie Józefowi Cichoniowi.
W składzie Zarządu znaleźli się: Leon Kozioł, Antoni Gawronek, Lesław Głuch, Zbigniew Jastrzębski, Stanisław Bąk, Maciej Matusik, Michał Gębala, Paweł Smółka i Stanisław Bogacz. Delegatami na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wybrano: Józefa Cichonia, Antoniego Gawronka, Leona Kozioła, Zdzisława Bębenka, Zbigniewa Jastrzębskiego i Jacka Augustynka.

Walne zebranie były doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy futbolowych ziemi chrzanowskiej. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej trafiła w ręce Antoniego Gawronka. Medale 105-lecia MZPN otrzymali: Zbigniew Jastrzębski, Mieczysław Ślusarek i Lesław Głuch. Tytułem „Zasłużony Działacz MZPN” wyróżniono: Józefa Cichonia, Jacka Augustynka, Stanisława Bogacza, Jacka Pająka i Leona Kozioła. Złote Honorowe Odznaki MZPN nadano Stanisławowi Bąkowi, Jackowi Kijakowi, Andrzejowi Kowalowi i Zdzisławowi Bębenkowi, natomiast Brązowe Honorowe Odznaki MZPN przyznano Mateuszowi Matusikowi i Ryszardowi Witkowskiemu.
(JN)


Nowy Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie. Fot. JN