Małopolska wybiera delegatów
ango | 2021-05-04 10:53:36

W Małopolskim Związku Piłki Nożnej trwają wybory delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN. W zebraniu, które odbędzie się 12 czerwca br. w Krakowie, uczestniczyć będzie 156 delegatów.

Zgodnie z Uchwałą nr 4/Z/21 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z dnia 25 lutego 2021 roku (tekst jednolity z 30.04.2021) w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasad wyboru Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, delegaci są wybierani w podokręgach, klubach centralnych oraz jednostkach MZPN.

Podokręgi:
Strefa Kraków I - 9 delegatów
Strefa Kraków II - 7
Strefa Kraków III - 6
Podokręg w Bochni - 5
Podokręg w Brzesku - 6
Podokręg w Chrzanowie - 6
Podokręg w Gorlicach - 4
Podokręg w Limanowej - 5
Podokręg w Myślenicach - 7
Podokręg w Nowym Sączu - 8
Podokręg w Olkuszu - 6
Podokręg w Oświęcimiu - 6
Podokręg Podhalański - 9
Podokręg w Tarnowie - 8
Podokręg w Wadowicach - 11
Podokręg w Wieliczce - 7
Podokręg w Żabnie - 6

Kluby Ekstraklasy:
MKS Cracovia S.S.A. - 4
TS Wisła Kraków S.A. - 4

Kluby I ligi:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 3
Puszcza Niepołomice - 3
Sandecja Nowy Sącz - 3

Kluby II ligi:
Garbarnia Kraków - 2
Nowy Hutnik 2010 Kraków - 2

Kluby III ligi:
Podhale Nowy Targ - 1
Jutrzenka Giebułtów - 1

Jednostki MZPN:
Trenerzy - 5
Sędziowie - 5
Piłkarstwo kobiece - 2
Piłka halowa - 1
Rada Seniorów - 2
Klub Zasłużonego Piłkarza - 2

Zebrania w Podokręgach odbywają się - w związku z pandemią - w formule zebrań służbowych. Mogą w nich uczestniczyć jedynie delegaci, osoby zaangażowane w organizację oraz przedstawiciel MZPN jako jednostki nadrzędnej. W trakcie zebrań nie jest prowadzona kampania wyborcza MZPN.

Osoby ubiegające się o funkcję Prezesa MZPN zobowiązane są do złożenia zgłoszenia o kandydowaniu, w formie pisemnej wraz z oświadczeniami o udzieleniu poparcia przez co najmniej 30 delegatów (przy czym każdy delegat może poprzeć tylko jednego kandydata) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. w biurze MZPN.
Informacja o osobach będących delegatami z poszczególnych jednostek [imię i nazwisko, reprezentowany podmiot/jednostka] zostanie udostępniona na pisemny wniosek delegata na Walne Zebranie Delegatów MZPN przez biuro MZPN od dnia 12 maja 2021 r. Oświadczenia o udzieleniu poparcia należy złożyć na formularzu dostępnym do pobrania w biurze MZPN począwszy od dnia 12 maja 2021 r.
Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji formalnej przez biuro MZPN w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. Informacja o wynikach weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej najpóźniej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 4/Z/21 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z dnia 25 lutego 2021 roku (tekst jednolity z 30.04.2021) - TUTAJ
Formularz zgłoszenia delegata na Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - TUTAJ
Formularz zgłoszenia kandydata na funkcję Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - TUTAJ