W PPN w Wadowicach prezesem Henryk Sochacki
ango | 2021-05-05 13:07:47

Henryk Sochacki prezesem Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. Taką decyzję podjęli delegaci klubów i futbolowych środowisk Podokręgu podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 4 maja br. w szkole podstawowej w Jaszczurowej.

Na walne do Jaszczurowej zjechało 57 delegatów z 84 uprawnionych. Oprócz wyborów szefa terenowej jednostki Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, uczestnicy zebrania wybrali Zarząd Podokręgu oraz delegatów na zjazd wojewódzki MZPN, zaplanowany na 12 czerwca br,
W skład Zarządu Podokręgu Wadowice weszli: Henryk Sochacki – prezes oraz: Krzysztof Chorąży, Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Józef Mamoń, Filip Niewidok, Marian Pamuła, Zygmunt Sankowski, Marek Skrzypczak, Kazimierz Waluś i Andrzej Ziemla.
Delegatami na Zjazd MZPN wybrani zostali: Tomasz Adamczyk, Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Józef Mamoń, Filip Niewidok, Jerzy Nagawiecki, Zygmunt Sankowski, Marek Skrzypczak, Marian Pamuła, Krzysztof Chorąży i Henryk Sochacki.
Uczestniczący w Zebraniu reprezentant MZPN, wiceprezes Ryszard Kołtun wręczył zasłużonym działaczom Podokręgu wyróżnienia i dyplomy. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej trafiła w ręce Henryka Sochackiego. Złotą Honorową Odznakę MZPN nadano Tomaszowi Adamczykowi. Brązowe Honorowe Odznaki MZPN otrzymali: Piotr Wajsmant i Artur Starowicz, z kolei tytułem „Zasłużony Działacz MZPN” wyróżniono: Eugeniusza Grodeckiego. Ponadto Ludwik Strzeżoń – działacz i sponsor Skawy Wadowice, otrzymał tytuł „Mecenasa Futbolu Małopolski”.
(JN)