Jerzy Dudek prezesem Podokręgu Oświęcim
ango | 2021-05-07 06:36:56

W Domu Kultury w Przeciszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Podokręgu Oświęcim. Nowym prezesem został Jerzy Dudek.

Do wyłonienia prezesa potrzebne były aż dwa głosowania. W pierwszym Dudek i jego kontrkandydat Konrad Jędrusik otrzymali po 20 głosów (jeden był nieważny); w drugim było 21-20. W zebraniu uczestniczyło 41 spośród 43 uprawnionych delegatów.

Jerzy Dudek ma 54 lata, jest emerytowanym górnikiem. Wywodzi się z klubu Solavia Grojec, w którym był piłkarzem, trenerem i prezesem. W zarządzie Podokręgu sprawował dotychczas funkcję sekretarza. Na stanowisku prezesa zastąpił Jana Medyńskiego, który pełnił obowiązki po śmierci Tadeusza Szczerbowskiego.

W składzie Zarządu Podokręgu Oświęcim znaleźli się: Jerzy Dudek (prezes), Ireneusz Gabryś, Marcin Barciak, Mirosława Korzec, Edmund Mieszczak, Krzysztof Krzemień, Maciej Biesik, Zbigniew Gil, Stanisław Pałamarczuk i Edward Buchała.

Delegatami na Zjazd MZPN zostali: Jerzy Dudek, Ireneusz Gabryś, Edmund Mieszczak, Krzysztof Krzemień, Zbigniew Gil i Stanisław Pałamarczuk.