PPN Limanowa: W nową kadencję z nową energią
ango | 2021-05-07 08:48:20

Przy wysokiej frekwencji (30 delegatów na 34 wybranych w klubach) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej.

Delegaci powierzyli funkcję prezesa Podokręgu na kolejną kadencję dotychczasowemu szefowi limanowskiej struktury Stanisławowi Strugowi. W skład Zarządu Podokręgu wybrano: Dawida Jasicę, Grzegorza Szynalika, Stanisława Olesiaka, Feliksa Piwowara, Józefa Króla, Stanisława Piegzę, Mariusza Tokarczyka, Piotra Chełmeckiego, Jana KurkaHenryka Pazdura.
Delegatami na Zjazd MZPN wybrani zostali: Ryszard Niemiec, Józef Król, Janusz Bugajski, Henryk Pazdur i Stanisław Strug.
Walne zebranie było okazją do uhonorowania Odznakami MZPN zasłużonych działaczy piłkarskich; aktu dekoracji dokonał prezes MZPN Ryszard Niemiec. Odznaką Zasłużony działacz MZPN zostali wyróżnieni: Janusz Bugajski, Józef Pietryga i Stanisław Strug.
Złotą Honorową Odznaką MZPN otrzymali: Jan Gancarczyk, Józef Król i Antoni Skirliński,
Srebrną Odznaką MZPN: Iwona Słowiak Bąba, Stanisław Dębski, Jerzy Miśkowiec, Grzegorz Mucha, Franciszek Mrózek, Dariusz Mrożek, Janusz Piotrowski, Grzegorz Szynalik, Mariusz Tokarczyk, Paweł Tokarz, i Mirosław Twaróg.
Brązową Honorową Odznaką MZPN: Mirosław Zięba.

W podjętej uchwale określono zadania do realizacji w kadencji 2021-2025r. Do najważniejszych należy zaliczyć:
• zadaszenie przynajmniej jednego boiska typu Orlik,
• budowę i modernizację na terenie powiatu obiektów piłkarskich,
• organizację kursów trenerskich,
• organizację tradycyjnych plebiscytów na najpopularniejszego piłkarza i trenera Ziemi Limanowskiej oraz przypadającego w 2025 roku jubileuszu 40-lecia Podokręgu.
• w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci planuje się wdrożenie nowatorskiego projektu pn. „W DRODZE NA PIŁKARSKIE ARENY”, którym objęte zostaną dzieci w wieku 7–10 lat, tj. uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach klas I i II oraz III i IV.