Bolesław Ściepura nadal prezesem Podokręgu Olkusz
ango | 2021-05-08 10:27:25

Bolesław Ściepura został wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem Podokręgu Olkusz. Nie zostali zgłoszeni inni kandydaci.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Rabsztynie uczestniczyło 42 delegatów spośród 53 uprawnionych. Zanim odbyły się wybory rozpętała się dwugodzinna dyskusja, którą spuentował prezes MZPN Ryszard Niemiec; wznosząc się na najwyższy poziom felietonowo-publicystycznej retoryki, podkreślił dokonania Podokręgu.

Do Zarządu Podokręgu Olkusz weszli: Bolesław Ściepura (prezes), Jerzy Janik, Cezary Pańkowski, Lesław Blacha, Apolinary Ćwięczek, Joanna Ściepura, Jan Nowak, Jacek Kłapciński, Krzysztof Filus, Adam Bień i Artur Szmit.
Delegatami na Zjazd MZPN zostali: Bolesław Ściepura, Ryszard Kołtun, Cezary Pańkowski, Joanna Ściepura, Jan Nowak i Adam Bień. Rezerwowi: Jerzy Janik i Janusz Adamski.

Podczas zebrania prezes MZPN Ryszard Niemiec i wiceprezes Ryszard Kołtun wręczyli odznaczenia PZPN i MZPN. Odznaczeni zostali:
Medal Brązowy PZPN "Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej" - Bolesław Ściepura;
Złota Honorowa Odznaka MZPN - Joanna Ściepura;
Srebrna Honorowa Odznaka MZPN - Bogusław Krawczyk, Cezary Pańkowski, Apolinary Ćwięczek, Jacek Kłapciński, Krzysztof Hajduga, Dariusz Gorgoń, Józef Guzik, Zbigniew Łaksa, Adam Bień, Jan Nowak, Marek Krzykawski;
Brązowa Honorowa Odznaka MZPN - Lesław Blacha, Krzysztof Filus, Zbigniew Stach, Paweł Gałka, Sławomir Tomczyk, Jarosław Rak;
Zasłużony działacz MZPN - Jerzy Janik.