Marian Fido nadal prezesem Podokręgu Żabno
ango | 2021-05-15 09:23:14

Marian Fido został wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem Podokręgu Żabno. Nie zostali zgłoszeni inni kandydaci.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Żabnie uczestniczyło 25 delegatów spośród 48 uprawnionych. Godna pokreślenia była aktywna i kreatywna dyskusja dotykająca ważnych spraw piłkarskiego środowiska. Podczas zebrania wręczone zostały odznaczenia PZPN i MZPN.

Do Zarządu Podokręgu Żabno weszli: Marian Fido (prezes), Zbigniew Lustofin, Jacek Patoń, Marek Kowalik, Ryszard Łoś, Paweł Wolański, Robert Karagicz, Kazimierz Grzebieniowski, Paweł Fido, Dariusz Lizak i Radosław Woliński.

Delegatami na Zjazd MZPN zostali: Marian Fido, Zbigniew Lustofin, Marek Kowalik, Paweł Fido, Ryszard Łoś i Bogusław Męcnarowski. Rezerwowi: Jacek Patoń, Roman Oleksy i Krzysztof Spilski.