Rezerwy Sandecji zagrają w IV lidze wschodniej
ango | 2021-07-08 18:44:20

Wydział Gier MZPN informuje, że podczas środowego posiedzenia Zarząd MZPN uchwałą  nr 31/Z/nk dopuścił drugą drużynę Sandecji Nowy Sącz do rozgrywek IV ligi wschodniej w sezonie 2021/2022.

Tak więc w sezonie 2021/2022 IV liga wschodnia będzie się składać z 19 drużyn, a IV liga zachodnia z 18 drużyn.

Decyzja Zarządu MZPN podjęta została po uzyskaniu interpretacji prawnej Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z § 19 ust. 1 ww. uchwały „drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe”.

Jednocześnie jednak § 17 ust. 2-3 ww. uchwały stanowi, że w „szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego ZPN prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi. Zasady określone powyżej nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw”.

Wobec braku norm kolizyjnych stosowania §17 i § 19 należało stanąć na stanowisku, że możliwa jest taka interpretacja ww. przepisów, zgodnie z którą wycofanie przez klub drużyny rezerw z rozgrywek IV ligi w sezonie 2020/2021, nie wyklucza dopuszczenia klubu do rozgrywek IV ligi wschodniej zgodnie z wnioskiem, o ile Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uznałby niniejszy przypadek za szczególnie uzasadniony.

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące wycofaniu przez klub Sandecja Nowy Sącz w poprzednim sezonie IV ligi oraz przedstawione we wniosku stanowisko klubu, a także stanowisko władz Podokręgu Nowy Sącz, w głosowaniu przyjął, że ww. szczególnie uzasadniony przypadek zachodzi w niniejszej sprawie.