Dzisiejsze decyzje Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
ango | 2021-07-29 16:34:42

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zapadło kilka ważnych decyzji.

Do rozgrywek klasy okręgowej Tarnów/Żabno została dopuszczona druga drużyna Unii Tarnów. Ta klasa będzie się składać w sezonie 2021/2022 z 17 drużyn, stąd do klasy A spadną 3 drużyny.

* * *
Zarząd MZPN wyraził zgodę na zmianę w II lidze małopolskiej młodzików drużyny Stowarzyszenia Akademia Mistrzów Cracovia w miejsce drużyny MKS Cracovia SA.

* * *
W sezonie 2021/2022 pozostaje bez zmian ilość zawodników młodzieżowych w meczach mistrzowskich seniorów.
W IV lidze na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej dwóch młodzieżowców, a w klasie okręgowej jeden. W nowym sezonie młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w 2001 roku i młodszy.

* * *
W sezonie 2021/2022 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować na boisku 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Prezydium Zarządu MZPN może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Klub wnioskujący załącza pierwszą i ostatnią stronę kontraktu.
Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce. 

* * *
Obie grupy V ligi kobiet rozegrają dwie rundy (jedną jesienią i jedną wioseną). Grupa wschodnia składa się z 7 drużyn (organ prowadzący PPN Bochnia), a zachodnia z 8 (organ prowadzący PPN Wadowice). Decyzja została podjęta przez Zarząd MZPN po analizie wniosku podpisanego przez 9 klubów V ligi kobiet.

* * *
W meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu Małopolski nie będzie dogrywek. Jeśli mecz zakończy się po 90 minutach wynikiem remisowym, sędzia zarządzi rzuty karne według obowiązujących przepisów.
Drużyny będą uprawnione do wymiany 7 zawodniczek przez cały czas trwania gry.
(ag)