Wydział Szkolenia rozpoczął pracę
info_foto
ango | 2021-09-01 12:02:58

Za nami pierwsze posiedzenie Wydziału Szkolenia, którego Przewodniczącym został trener Michał Królikowski, a jego zastępcą trener Krystian Pać. 

W inauguracyjnym posiedzeniu wzięła udział zdecydowana większość trenerów, którzy zdecydowali się pracę na rzecz poprawy jakości szkolenia w nowej kadencji Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zebranych przywitał wiceprezes d/s organizacyjnych MZPN Jerzy Nagawiecki, który podkreślił wagę Wydziału Szkolenia dla nowych władz oraz zachęcał do aktywnej pracy. W obradach obecni byli także wiceprezes d/s sportowych MZPN Zdzisław Kapka i Trener Koordynator MZPN Krzysztof Szopa.

W nowym Wydziale Szkolenia dominują trenerzy młodego pokolenia, choć nie brakuje także szkoleniowców doświadczonych majcych za sobą pracę w klubach szczebla centralnego. Trener Królikowski przedstawił nowy model pracy, która toczyć się ma w nowej kadecji w trzech segmentach: programowo-metodycznym, dydaktyczno-organizacyjnym oraz do spraw problematyki piłki młodzieżowej. Pierwszy zajmować się będzie m.in. strukturą organizacyjną rozgrywek, regulaminami rozgrywek i koordynacją prac trenerów w Podokręgach, drugi koordynacją kursów trenerskich, certyfikacją, a trzeci turniejami zleconymi przez PZPN oraz rozgrywkami halowymi i na boiskach trawiastych prowadzonych przez MZPN i .
Trenerzy pracujący w tych zespołach mają skupić się na konkretnych zadaniach, a każde posiedzenia ma kończyć się konkretnymi uchwałami. Trener Krzysztof Lipecki zwrócił uwagę na to, że Małopolska ma szanse stać się największym ośrodkiem w kraju w kwestii organizacji szkoleń dla trenerów, natomiast trener Dariusz Wójtowicz apelował do trenerów, którzy nabyli konkretne uprawnienia, by odbierali licencje, bez których prowadzenie meczów jest nieuprawnione.