PPN Kraków - Sezon 2021-2022 jesień - rozgrywki dziecięce - informacja
TK | 2021-09-04 01:53:09

Komisja Młodzieżowa PPN Kraków informuje o utworzeniu grup i wyznaczeniu terminów turniejów w rozgrywkach dziecięcych.

Regulamin PPN Kraków rozgrywek dziecięcych 2021-2022 jesień

Komisja Młodzieżowa PPN Kraków informuje o istotnych zasadach dotyczących rozgrywek dziecięcych.
System jest turniejowy.
Podział grup każdej kategorii został dokonany uwzględniając deklarowany przy zgłoszeniu poziom drużyny.
Grupy są 3 lub 4 zespołowe i każda drużyna będzie musiała być raz gospodarzem turnieju danej grupy.
Nieobecnośc drużyny na turnieju będzie karana zgodnie z karyfikatorem umieszczonym w Uchwale opłat i kar z dnia 2021-07-29.
Przed rozpoczęciem turnieju trener każdej drużyny musi wprowadzić w systemie Extranet składy drużyny, które będą uczestniczyć w turnieju.
Terminy turniejów są narzucone przez organ prowadzący.
Wyznaczony gospodarz turnieju jest zobowiązany do podania godziny rozpoczęcia turnieju i poinformowania o tym pozostałch drużyn w grupie.

W przypadku pytań należy kontaktować się pod numerem 507 929 248

Podział grup, terminy turniejów i kontakty są pod linkami:

Orlik TUTAJ

Orlik Młodszy TUTAJ

Żak TUTAJ

Żak Młodszy TUTAJ

Skrzat TUTAJ

Skrzat Młodszy TUTAJ