Rada Trenerów rozpoczęła pracę
ango | 2021-09-06 16:47:10

W poniedziałek 6 września rozpoczęła prace Rada Trenerów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, której przewodniczącym został trener koordynator MZPN Krzysztof Szopa.

Po czerwcowych wyborach w MZPN skład Rady Trenerów się zmienił, choć spora grupa szkoleniowców wciąż w niej zasiada. Generalnie jednak tworzą ją trenerzy młodszego pokolenia, tacy jednak, którzy mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. Zebranych przywitał prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Kołtun nakreślając jednocześnie cele, jakimi ma się zajmować szkoleniowe gremium. Do podstawowych zadań należeć będą: wspieranie Wydziału Szkolenia, organizacje turniejów organizowanych przez MZPN i prowadzenie kadr wojewódzkich biorących udział w rozgrywkach ogólnopolskich. Rada Trenerów jest ciałem doradczym, ale będzie odpowiednio usytuowana w nowym statucie MZPN, który jest w fazie opracowywania. Prezes obiecał także, że będzie czynił starania, by jak największa liczba szkoleniowców z Małopolski pracowała w komisjach Polskiego Związku Piłki Nożnej, co najmniej w takim stopniu, na jaki zasługuje małopolski potencjał piłkarski i jego zasługi dla rozwoju polskiego futbolu.

Pierwszym punktem zebrania było powołanie Antoniego Gawronka na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Trenerów. Zebrani przyjęli propozycje jednogłośnie, co stanowi wyraz uznania dla szkoleniowca od kilku dekad związanego z zachodnią Małopolską. W skład 15-osobowej Rady weszli: Krzysztof Szopa, Antoni Gawronek, Mirosław Hajdo, Robert Włodarz, Zdzisław Janik, Marek Motyka, Piotr Giza, Krzysztof Krok, Wojciech Klich, Andrzej Kuźma, Tomasz Gorczyk, Krzysztof Kołaczyk, Marek Kusto, Dariusz Marzec oraz Bogdan Zając.

Przewodniczący Krzysztof Szopa nakreślił zakres najbliższych prac Rady Trenerów, do których należy: pomoc Wydziałowi Szkolenia w organizacji 19 września kursokonferencji trenerów na Stadionie Miejskim im Henryka Reymana, meczów kadr wojewódzkich w eliminacjach Pucharu im. Kazimierza Deyny (U-14), Kazimierza Górskiego (U-13) i Ireny Półtorak (U-15 dziewcząt), a także przeprowadzenie tradycyjnego Turnieju Niepodległości w dniu 11 listopada, w którym zadecydowano wspólnie, że wystąpią reprezentacje czterech rejonów Małopolski złożonych z chłopców urodzonych w 2007 roku i młodsi. Podkreślił jednocześnie znakomitą organizację turnieju im. Juliana Mytnika dla chłopców U-12, który odbył się w Barcicach.