Gala 100-lecia Garbarni – wielki puchar od MZPN!
ango | 2021-09-28 13:07:07

W sobotę, 25 września br., w hotelu Qubus w Krakowie, miała miejsce uroczysta gala z okazji Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia. 

Uroczystość otworzył prezes Garbarni Grzegorz Bartosz - przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii klubu a następnie przywitał gości: Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego – radnego Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz Biedroń, przedstawiciela Wojewody Małopolski – Grzegorza Sobola oraz władze sportowe: członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakuba Tabisza i prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Kołtuna.

Ważną częścią uroczystości było uhonorowanie zasłużonych działaczy 100-letniego klubu. Prezydent Miasta Krakowa odznaczył Grzegorza Bartosza, Krzysztofa Szopę, Tadeusza Zapióra, Karola Jastrzębskiego, Stanisława Śliwę i Jacka Kaima odznaką „Honoris Gratia”. Następnie Grzegorz Sobol wręczył Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski: Marianowi Kuligowi, Jerzemu Jasiówce i Maciejowi Gigoniowi.
Stosowne odznaczenia przyznały również struktury polskiego i wojewódzkiego futbolu. Jakub Tabisz, w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej przekazał na ręce prezesa Garbarni okolicznościowy grawerton oraz odznaczył Srebrnym Medalem Honorowym Andrzeja Wełniaka, Brązowymi Medalami Honorowymi: Jerzego Jasiówkę i Jacka Kaima oraz Złota Odznaką PZPN Macieja Gigonia.

Z kolei Ryszard Kołtun przekazał działaczom Garbarni życzenia z okazji doniosłego jubileuszu podkreślając równocześnie, że klub z Ludwinowa znajduje się w ekskluzywnym gronie 18. mistrzów Polski w 100-letniej historii rywalizacji o miano najlepszego zespołu w Polsce. Następnie wręczył prezesowi jubilatka z Ludwinowa okazały puchar (na zdjęciu poniżej), po czym udekorował zasłużonych działaczy klubu. Brązowa Honorowa Odznaka MZPN trafiła do: Grzegorza Bartosza, Karola Jastrzębskiego, Stanisława Śliwy, Artura Kaliszki, Ryszarda Słapaka, Jerzego Śledziowskiego, Andrzeja Czorta, Janusz Łazowskiego i Józefa Ryncarza; Srebrne Odznaki Honorowe MZPN otrzymali: Andrzej Karpiel, Mieczysław Kurek, Tadeusz Zapiór i Robert Włodarz a Złote Honorowe Odznaki MZPN Jacek Kokoszka i Mirosław Hajdo. Ponadto odznaką Zasłużony Działacz MZPN uhonorowany został Krzysztof Szopa.

W końcowym akordzie oficjalnej części gali Zarząd Klubu RKS Garbarnia wyróżnił Członków Honorowych Klubu wręczając im pamiątkowe medale 100-lecia, które również otrzymali sponsorzy i partnerzy klubu. Chwilę później przyznano klubowe odznaki w trzech kategoriach: brązowa, srebrna, złota, a otrzymali je Członkowie Stowarzyszenia RKS Garbarnia oraz osoby zasłużone dla Klubu.
Pomiędzy poszczególnymi blokami tematycznymi prezentowane były ciekawostki historyczne przygotowane przez Norberta Tkacza. Wieczór umilał zespół muzyczny One Mike.
(JN) foto: RKS Garbarnia