Ryszard Niemiec wyróżniony Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego
info_foto
ango | 2021-11-22 10:36:10

Ryszard Niemiec – prezes honorowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej znalazł się w gronie laureatów Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. 

Wręczanie prestiżowych wyróżnień miało miejsce 19 listopada br. w Sali Filharmonii Krakowskiej podczas uroczystej gali Święta Małopolski, w trakcie której samorząd województwa małopolskiego honorował tych, którzy swoją pracą i pasją zmieniają Małopolskę na lepsze.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. ks. kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, marszałek Witold Kozłowski wespół z członkami Zarządu województwa małopolskiego, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II ks. Dariusz Chrostowski oraz parlamentarzyści, samorządowcy i reprezentanci stowarzyszeń.

Uroczystą galę rozpoczęło wystąpienie Witolda Kozłowskiego. - Spotykamy się po raz kolejny na obchodach Święta Małopolski, aby nadal wzmacniać naszą małopolską wspólnotę i łączące nas więzi – stwierdził marszałek. Mówca przypomniał, że ustanowione w roku 2009 Święto Małopolski zrodziło się z potrzeby budowania silnej wspólnoty Małopolan i umacniania tworzących jej więzów. Inicjatywy samorządu województwa miała na celu promocję walorów regionu wśród jej mieszkańców. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami: - …abyśmy ‒ czerpiąc ze wspaniałych tradycji i z troską chroniąc dziedzictwo przeszłości Małopolski ‒ potrafili wspólnie, owocnie pracować na jej przyszłość, jako nowoczesnego, skutecznie wykorzystującego swój ogromny potencjał regionu.
Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego - wyróżnienia, nadawanego osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju regionu na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej, wręczali marszałek Witold Kozłowski, przewodniczącym SWM prof. Jan Tadeusz Duda i przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska Jacek Krupa.

Wśród Laureatów Złotych Medali Honorowych znaleźli się: dr hab. Andrzej Nowak, śp. Wojciech Grzeszek, śp. ks. prałat Zdzisław Sochacki (brat Henryka Sochackiego – prezesa Podokręgu PN w Wadowicach). Srebrne Medale Honorowe otrzymali: red. Ryszard Józef Niemiec, dr hab. Hubert Chudzio, Klub Sportowy Dalin Myślenice oraz Andrzej Machalica. Z kolei Brązowe Medale Honorowe trafiły do: śp. Mirosława Mąki, Stanisława Figla, Marka Kosickiego, Czesława MinkusaPolskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.

Reprezentant środowiska futbolowego laureatem!
Środowisko piłkarskie regionu z wielką satysfakcją przyjęło wyróżnienie red. Ryszarda Niemca Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Zaszczyt tym większy, bowiem to pierwszy laureat Medalu Honorowego wywodzący się z futbolowych kręgów regionu.
Wieloletniemu prezesowi MZPN red. Ryszardowi Niemcowi gratulacje składali obecni na gali Święta Małopolski oraz przyjaciele dzielący wspólna sportową pasje: radny Stanisław Bisztyga, pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej Janusz Kozioł, prezes MZPN Ryszard Kołtun i wiceprezes MZPN Jerzy Nagawiecki.
(JN)


Fot. JN