W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 28 maja 2021 r. 
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2021/2022 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 10 czerwca 2021 r. beniaminkowie

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2021 r.
Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2021/22/23.

Informacji udzielają członkowie komisji – telefony PONIŻEJ

=======================================================================

  UCHWAŁY licencyjne PZPN                              

* Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia "Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne". Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2 TUTAJ
Załącznik nr 3 TUTAJ
Załącznik nr 4 TUTAJ
Załącznik nr 5 TUTAJ
Załącznik nr 6 TUTAJ
Załącznik nr 7 TUTAJ
Załącznik nr 8 TUTAJ

=======================================================================

* Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

  1. w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2019/2020 i następne

    Załączniki dla klubów młodzieżowych

  SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący: Jan Popiołek, tel: 501 770 805
Sekretarz: Stanisław Dańda, tel.: 12/653 25 66; 693 741 746

Członkowie:
Stanisław Strug, tel.: 501 964 717
Stefan Socha, tel.: 502 582 341
Henryk Sochacki, tel.: 508 010 093
Andrzej Maślanka, tel.: 501 518 612, 518 985 119
Joanna Ściepura, tel.: 510 079 703
Jerzy Sysło, tel.: 605 061 427
Antoni Ogórek, tel.: 668 847 970
Józef Janus, tel.: 12 278 12 22
Bronisław Prochal, tel.: 502 353 968

Członkowie Komisji Licencyjnej odpowiedzialni za poszczególne Podokręgi:

Stanisław Dańda, tel. 12 653 25 66, 693 741 746
- IV liga zachodnia, klasa okręgowa Kraków 2, samodzielne kluby młodzieżowe z terenu m. Kraków

Joanna Ściepura, tel. 510 079 703
- kluby z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz

Jerzy Sysło, tel. 605 061 427
- kluby z terenu PPN Żabno, PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów i PPN Żabno

Andrzej Maślanka, tel. 518 985 119
- kluby z terenu PPN Bochnia, PPN Brzesko, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Bochnia i PPN Brzesko

Stanisław Strug, tel. 501 964 717
- kluby z terenu PPN Limanowa, PPN Nowy Targ, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Limanowa i PPN Nowy Targ

Antoni Ogórek, tel. 668 847 970
- kluby z terenu PPN Gorlice, PPN Nowy Sącz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Gorlice i PPN Nowy Sącz

Józef Janus, tel. 502 649 032
- kluby z terenu PPN Myślenice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Myślenice

Henryk Sochacki, tel. 533 024 700
- kluby z terenu PPN Oświęcim, PPN Wadowice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Oświęcim i PPN Wadowice

Michał Kowalski, tel. 504 262 259
- kluby z terenu PPN Wieliczka wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Wieliczka

Bronisław Prochal, tel. 502 353 968
- kluby klasy A i B z terenu m. Krakowa

Odbiory boisk i infrastruktury sportowej
Odbioru obiektu piłkarskiego muszą dokonać kluby występujące w rozgrywkach IV ligi grupa zachodnia i wschodnia. Odbioru boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w IV lidze dokonuje przedstawiciel Komisji Licencyjnej oraz Wydziału Gier MZPN.
W pozostałych klubach obowiązkowej weryfikacji podlegają obiekty, w których w poprzednim procesie licencyjnym stwierdzono usterki oraz obiekty klubów awansujących z klasy niższej do wyższej. W pozostałych przypadkach - zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN - o odbiorze boiska decydują władze Podokręgu w porozumieniu z przedstawicielem Komisji Licencyjnej.

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2021/2022/2023:

1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej
2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
3. Wnieść opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
- kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodu wpłaty.
IV liga – 300 zł (na jeden sezon)
KO, Klasa A, B, C - po 200 zł (na dwa sezony)
samodzielne kluby młodzieżowe - 200 zł (na dwa sezony)
4. Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji z wytycznymi w uchwałach.
5. Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

UWAGA!!!
W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.

   Uchwały, informacje, załączniki                         

Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
* Uchwała  TUTAJ

* WNIOSEK do Zespółu ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich MZPN TUTAJ
Uchwała nr 47/Z/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych TUTAJ

Uchwała nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę (tekst jednolity) 
* Uchwała TUTAJ

* Protokół odbioru boiska TUTAJ
* Oświadczenie klubu przy odbiorze boiska TUTAJ