Rada Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Rada Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej działa na podstawie §53, Roz. VI Statutu MZPN oraz w oparciu o Regulamin RS MZPN, który został zatwierdzony przez Zarząd MZPN w dniu 22.07.2009 r.
Rada Seniorów MZPN jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu Związku.

Skład Prezydium Rady Seniorów

Przewodniczący i Członek Prezydium RS
Marek Ostręga

Wiceprzewodniczący i Członek Prezydium RS
Andrzej Szmyt

Sekretarz i Członek Prezydium RS
Ewa Gajewska

Skarbnik i Członek Prezydium RS
Bronisław Prochal

Członek Prezydium RS
Stefan Niziołek